1
Main / Economy / Companies of the region

Companies of the region

Name of the company

Director

Web-site

e-mail

contacts

 Production Amalgamation Belaruskali

Valery Kiriyenko

www.kali.by

belaruskali.office@kali.by

+375 (174)23 72 08,   +375 (174)23 86 92

Kubgranit Company

Yuri Zhelengovski

-

kybgranit@mail.ru

+375 16 47 36 139

Passat-Plast Company

Alexander Gorelov

www.passat-plast.com

passat-plast@hotmail.com

+375 (174) 28 04 24

Borisovkhlebprom Company, a Soligorsk Bakery subsidiary 

Vasily Penyaz

-

soligorsk_hleb@mail.ru

+375(174) 25 43 40
+375(174) 25 42 69

Mila-Style Company

Nadezhda Glazunova

www.mila-style.by

mila-style.emg@tut.by

+375 (174) 22 06 34
+375 (0174) 22 23 64

Delta Style Company

Nadezhda Trapeiko

-

deltastyle@tut.by

+375 (174) 25 34 51
+375(174) 25 46 22
+375(174) 25 39 82

Kupalinka Company

Nikolai Yefimchik

www.kupalinka.com

sale@kupalinka.com

+375(0174)25 28 52
+375(0174)25 46 90
+375(0174)25 34 52

Kalinka Company

Galina Kalitenya

www.kalinka.com.by

kalinkamarketing@mail.ru

+375(174)25 40 60
+375(174)25 40 12

Textile Market Company

Galina Prokopovich

-

nmarket@tut.by

8(17)226 01 36

Kalinochka Company

Nadezhda Skryagova

-

kalinochka1@tut.by

+375(174) 23 41 36
+375(174) 23 45 60

Umka company

Ivan Zhikharevich

-

oooumka@tut.by

+375(174) 24 77 91

Mashkhimprom company

Aleksei Rabotayev

-

mashhimprom@list.ru

+375(174) 20 08 11
+375(174) 20 08 57

Stroitrest No 3 of the Order of the October Revolution, a concrete product plant  

Sergei Yermalinski

-

oao.zgbk@gmail.com

+375 (174)20 09 56
+375(174)27 67 47

Stroitrest No 3 of the Order of the October Revolution,  production-technical marketing

Yakov Frid

-

Uptk_sps@tut.by

+375 (174) 22 24 78
+375 (174) 22 07 07
+375 (174)22 49 73

Soligorsk Technological Equipment Plant

Anatoly Voshkat

www.Szto.by

info@szto.by

+375 (174)22 27 97

Universal Lit Subsidiary  of the LMZ Universal Company

Viktor Senkov

-

LMZ-LIT@inbox.ru

+375 (174) 26 99 66
+375 (174) 26 99 84

Soligorsk Institute of Efficient Use of Resources with Pilot Production

Vladimir Shcherba

www.ipr.bu

ipr@sipr.by

+375 (174) 26 06 80

LMZ Universal Company

Alexander Khotemtsov

www.lmzuniversal.com

 

lmzseverin@mail.ru, lmzsol@inbox.ru

+375 (174) 26 99 29
+375 (174) 26 98 12

Romsol Company of the Trest Shakhtospetsstroi Company

Mikhail Kazakov

www.romsol.by

romsol1@mail.ru

+375 (174) 20 00 17
+375 (174) 20 09 57

Niva Company

Sergei Romanovich

www.niva.by

 

niva-soligorsk@mail.ru

+375 (174) 22 63 15
+375 (174) 22 63 15

Starobin Peat and Briquette Plant

Viktor Anikeyenko

-

tbz@yandex.ru

+375 (174) 29 67 65

Trade companies of the Soligorsk region

Name of the company

Director

E-mail

Contacts

The Soligorsk trade and production company Soligorsktorg

Valery Vasilevich

sol_torg@tut.by

 

+37517222626 reception

The Soligorsk Department Store

Mariya Sysoyeva

priemn.univermag@tut.by

 

+375 17247926 reception

The Soligorsk School Catering Facility

Maya Novik

-

+375 17222906

The Restaurant “House of Family Celebrations”

Irina Sazanovets

-

+375 17240208

The Shakhter Trading House

Nila Timoshek

-

+375 17222172

The Sligorsk regional consumer society

Alexander Alkhovik

solig@minops.bks.by

 

+375 17296439